Φιλτρόχαρτα & Lenticular Modules

Τα φιλτρόχαρτα αποτελούν μία από τις παλαιότερες μεθόδους διήθησης υγρών με υψηλή διακύμανση αιρούμενων σωματιδίων. Χάρις στο μέγαλο βάθος διήθησης και τον κενό όγκο, έχουν την δυνατότητα να καθαρίσουν οποιοδήποτε υγρό σε ικανοποιητικό βαθμό μειώνοντας την θολερότητα, τον αρισθμό αιρούμενων σωματιδίων, φέρνοντας το προϊόν στην τελική του μορφή είτε προστατεύοντας τα φίλτρα τύπου Cartridges που δύναται να υπάρχουν στην συνέχεια.

Τα Lenticular Modules απο την άλλη, αποτελούν την εξέλιξη των φιλτρόχαρτων. Πρόκειται φιλτρόχαρτα σε σώμα πολυπροπυλενίου, σε μορφή δίσκων. Κάθε module αποτελείται από 16 δίσκους, και κάθε ανοξείδωτος υποδοχέας lenticular module, μπορεί να δεχτεί εώς 4 module, τοποθετειμένα σε κάθετη διάταξη. Μέσω της εφαρμογής των Lenticular Modules, ο χρήστης κερδίζει σε χρόνο ζωής, πλήρη καθαρισμό και αποστείρωση, μηδενικό Oxygen Pickup, ενώ παράλληλα καταλαμβάνεται λιγότερος χώρος.

Η εταιρεία μας μπορει να σας προμηθεύσει με modules και με υποδοχείς για modules, καθώς και να σας συμβουλέψει για την βέλιστη επιλογή (πορώδους, διαμμέτρου και αριθμού modules).

Τα φιλτρόχαρτα του οίκου Carlson, κατασκευάζονται στην Αγγλία και περιέχουν ένα μίγμα κυτταρίνης, σταθεροποιητικών παραγόντων και γης διατόμων για αποδοτική διήθηση και μεγάλο χρόνο ζωής. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε Τρόφιμα & Ποτά, και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα μεγάλο εύρος επιμολύνσεων. Για τις μπίρες και τα κρασιά, προτείνονται τα φιλτρόχαρτα του τύπου ΧΕ, ενώ για το ελαιόλαδο τα φιλτρόχαρτα τύπου SE.

XE series – Για Μπίρα, Κρασί και λοιπά Αναψυκτικά

Διαθέσιμα σε φιλτρόχαρτα & lenticular modules διαμμέτρου 12 & 16″

Τύπος Πάχος (mm) GSM Ροή (σε νερό) Ash Content % Πορώδες (μm)
XE5 3.6 790 2280 0.0 10.5-25
XE10H 3.75 1040 1242 18 9-22
XE20H 3.75 1050 1043 25 8-20
XE50H 3.75 1150 651 38 6-15
XE70H 3.75 1140 570 38 5-12
XE90H 3.75 1190 425 42 4-9
XE150H 3.75 1235 354 42 3-7
XE200H 3.75 1265 257 42 1.5-2.5
XE280H 3.75 1290 183 44 0.5-1.5
XE400H 3.75 1325 143 44 0.5-0.8
XE550H 3.50 1325 106 39 0.5-2.5
XE675H 3.75 1375 76 50 0.4-0.6
XE900H 3.75 1375 57 50 0.4-0.5
XE1200H 3.75 1450 46 50 0.2-0.4

SE series – Αποκλειστικά για Ελαιόλαδο

Διαθέσιμα σε φιλτόχαρτα

Τύπος Πάχος (mm) GSM Ροή (σε νερό) Ash Content % Χρήση
SE 035 3.55-4.00 945-1155 1119-1989 22-28% Πρώτο καθάρισμα
SE 050 2.1-2.3 800-900 326-489 30-37% Τελικό Στάδιο

Φιλτρόπρεσες

Οι φιλτρόπρεσες που εμπορεύεται η Πνοή Εργαστηρίου, είναι του ιταλικού οίκου VLS και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για ομαλή καθημερινή λειτουργία όπως:

  • Ανοξείδωτο σώμα με πλάκες PE, PP, SS και στεγανοποιητικά NBR
  • Βανάκια εξαέρωσης & δειγματοληψίας
  • Ύαλο παρακολούθησης
  • Υδραυλική σύσφιξη για ελαχιστοποίηση του προσδιδόμενου διαλυτού οξυγόνου (Oxygen Pick up) και των απωλειών
  • Δίσκο συλλογής