Γεννήτριες Αζώτου Parker

Οι γεννήτριες αζώτου του οίκου Parker NITROSource & NITROSource Compact αποτελούν την πλέον αξιόπιστη λύση παραγωγής αζώτου. Με τις γεννήτριες του οίκου Parker, μπορείτε να αντικαταστήσετε την εξωτερική τροφοδοσία αζώτου, μειώνοντας τα έξοδα μίσθωσης δεξαμενών / φιαλών, μεταφορικών, απαλλασσόμενοι από όλα τα σχετικά προβλήματα διαχείρησης, αποθήκευσης και διαθεσιμότητας.

Πρόκειται για τις μοναδικές γεννήτριες παραγωγής αζώτου κατάλληλες για βιομηχανίες Tροφίμων, οι οποίες φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις EC 231/2012, E941, σχετικά με την χρήση του παραγώμενου αζώτου ως πρόσθετο τροφίμων.

Οι γεννήτριες NITROSource & NITROSource Compact φέρουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την σωστή καθημερινή λειτουργία. Δεν απαιτείται επίβλεψη ούτε παρέμβαση από τον χρήστη. Ακόμη, τα εσωτερικά συστήματα ασφαλείας, εξασφαλίζουν σταθερή λειτουργία ανεξαρτήτων συνθηκών κατανάλωσης.

Η εταιρεία μας, έχοντας πλήρη αντίληψη των αναγκών, των δικλείδων ασφαλείας και των απαιτήσεων, είναι σε θέση να προμηθεύσει με ολοκληρωμένο συγκρότημα παραγωγής αζώτου, αποτελούμενο από αεροσυμπιεστή, φίλτρα & ξηραντές πεπιεσμένου αέρα, συστοιχίες ενεργού άνθρακα, την κατάλληλη γεννήτρια αζώτου, αεροφυλάκια και ρυθμιστές δευτέρου σταδίου ακριβείας ώστε να τροφοδοτήσετε το δίκτυο σας στην κατάλληλη πίεση αζώτου.

Το παραγόμενο άζωτο, χρησιμοποιείται για purging (προωθητικό αέριο για μετακίνηση υγρών), sparging, blanketing  για την πλήρωση δεξαμενών με σκοπό την αποφυγή οξείδωσης Τροφίμων & Ποτών, κατά την διάρκεια θερμικής επεξεργασίας μετάλλων – Heat Treatment, δημιουργία αντιεκρηκτικής ατμόσφαιρας, δημιουργία προστατευτικής ατμόσφαιρας – MAP σε εμφιαλωτικές μηχανές, κοπές laser και εκτυπωτές  SLS 3D Printing.

Γεννήτρια Αζώτου Parker NITROSource Compact

Γεννήτρια Αζώτου Parker NITROSource Compact

Γεννήτρια Αζώτου Parker NITROSource

Γεννήτρια Αζώτου Parker NITROSource

Packing Density

Οι γεννήτριες αζώτου Parker NITROSource & NITROSource compact, αξιοποιούν αρθρωτό σύστημα αλουμινίου για την εφαρμογή της ρητίνης CMS για ελεγχόμενη πλήρωση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μέγιστη πυκνότητα προσροφητικού υλικού κατ’ όγκο. Με την χρήση περισσότερης ρητίνης σε κάθε θάλαμο, αυξάνεται η απόδοση της γεννήτριας, μειώνεται η κατανάλωση αέρα, παράγεται περισσότερο άζωτο και εκμηδενίζεται η ελεύθερη κίνηση των κόκων κατά τους κύκλους εναλλαγής πίεσης.

Κάθε γεννήτρια αζώτου Parker, φέρει ενσωματωμένο ελεγκτή παροχής μάζας – Mass Flow Controller. Η εφαρμογή ελεγκτή τέτοιου τύπου, επιτυγχάνει σταθερή λειτουργία σε όλες τις συνθήκες. Η παροχή του αζώτου μετριέται σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας σταθερή περιεκτικότητα ανεξαρτήτως πραγματικής κατανάλωσης, πίεσης και θερμοκασία λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης ξέρει πως θα παράγει πάντα το αέριο στην επιθυμητή αναλογία αζώτου – οξυγόνου.

Mass Flow Controller

Large Diameter diaphragm valves

Η χρήση βαλβίδων διαφράγματος ανοιχτού τύπου, επιτυγχάνει υψηλή παροχή αέρα/αζώτου ενώ ελαχιστοποιείται η πτώση πίεσης. Το παραγόμενο άζωτο διατίθεται σε υψηλότερη πίεση, μεγιστοποιόντας έτσι την πλήρωση των αεροφυλακίων, ενώ ταυτόχρονα οι αεροσυμπιεστές δουλεύουν σε μικρότερο φορτίο.

Η προαιρετική λειτουργία EST ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο βελτιώνοντας τους κύκλους παραγωγής και αναγέννησης PSA. Έτσι, εξοικονομείται έως 71% αέρας ανάλογα με την κατανάλωση. Η μειωμένη κατανάλωση αέρα ισχύει ακόμα και όταν η γεννήτρια δουλεύει σε πλήρες φορτίο, όπου επυγχάνεται 10% μικρότερη κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα!

EST – Energy Saving Technology

Ποιότητα αζώτου – Ε941

Οι γεννήτριες αζώτου τύπου NITROSource & NITROSource Compact του οίκου Parker, έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο Βρετανικό εργαστήριο, το οποίο πιστοποιεί ότι το παραγόμενο αέριο άζωτο, πληρεί τις προδιαγραφές που θέτονται από οδηγία EC 231/2012 E941.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό εδώ.

Χαρακτηριστικό Προδιαγραφές κατά EC 231/2012 E941 Απόδοση γεννητριών Parker NITROSource
Assay (v/v) ≥ 99 % ≥ 99.98 %
Moisture ≤ 0.05 % ≤ 0.0014 %
CO ≤ 10 ppm ≤ 1 ppm
CO2 ≤ Not Specified ≤ 168 ppm
NO/NO2 ≤10 ppm ≤ 0.2 ppm
Total Hydrocarbon ≤ 100 ppm ≤ 7 ppm
Residual Gases ≤ 1 % ≤ 0.0046 %

Ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής και επεξεργασίας

Η Πνοή Εργαστηρίου μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες σας και να προτείνει το κατάλληλο σύστημα αζώτου, είτε με χρήση των γεννητριών NITROSource & NITROSource Compact είτε με την χρήση μεμβρανών διαχωρισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις μας πλαισιώνονται από ολοκληρωμένη προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα, για την τροφοδοσία των προτεινόμενων συστημάτων.

γεννήτρια αζώτου Parker domnick hunter

Παραγωγή Αζώτου μέσω μεμβρανών – Parker SmartFluxx

Ένας εναλλακτικός τρόπος παραγωγής αέριου αζώτου για κάθε βιομηχανία, είναι η χρήση μεμβρανών αζώτου. Η εφαρμογή ενός συστήματος μεμβράνης, επιτρέπει τον συνεχή διαχωρισμό αέρα / αζώτου, εξαλείφοντας κάθε ανάγκη συντήρησης. Οι μεμβράνες παρουσιάζουν μεγάλη ροή αζώτου, ενώ η ελάχιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι ≤ 0.5 % (99.5 % Ν2).

Διατίθενται 4 διαφορετικά μεγέθη μεμβρανών, η παροχή των οποίων επηρεάζεται από τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (πίεση, θερμοκρασία, ζητούμενη καθαρότητα).

  1. SA604: 0.2 – 3.4 m3/h N2
  2. SA708: 0.9 – 35.6 m3/h N2
  3. SA1508: 2.8 – 48.8 m3/h N2
  4. SA15020: 17 – 216 m3/h N2