Φίλτρα Υγρών

Οι οίκοι που αντιπροσωπεύουμε Parker domnick hunter, 3M & Amazon Filters, διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος φίλτρων σωματιδίων, κατάλληλα για πολλαπλές εφαρμογές, σε μορφή Cartridge και Φιλτρόσακου.

Η χρήση τους είναι συχνή σε Τρόφιμα & Ποτά, Φαρμακα, Χημικά & Πετρελαιοειδή, με τις ακόλουθες εφαρμογές: νερό γεώτρησης, προστασία φίλτρων μεμβράνης, αύξηση χρόνου ζωής των ρητινών επεξεργασίας, προστασία μεμβρανών αφαλάτωσης κ.α. Τα φίλτρα μπορεί να είναι κατασκευασμένα είτε πτυχωτά, είτε melt blown, είτε string wound είτε σε μορφή σάκου / πανιού στην περίπτωση των φιλτρόσακων.

Μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι ο σχεδιασμός των διαδικασιών CIP και ελέγχου ακεραιότητας των φίλτρων είτε με ιδιόκτητο εξοπλισμό είτε με την προμήθεια πάγιων οργάνων από μεριάς του χρήστη.

  • Φίλτρα για καθαρισμό νερού γεωτρήσεων / δικτύου
  • Φίλτρα μεγάλης χημικής συμβατότητας και αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας
  • Φίλτρα πετρελαιοειδών για την προστασία ρητίνων
  • Φίλτρα λαδιού υδραυλικών κυκλωμάτων
  • Φίλτρα ενεργού άνθρακα
  • Φίλτρα για προστασία αφαλατώσεων
  • Φίλτρα – πρόφιλτρα προστασίας τελικών αποστειρωτικών φίλτρων μεμβράνης

Μέσω των ιδιόκτητων συσκευών κοκομετρίας, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την εκάστοτε επιλογή φίλτρου είτε ως προς το βέλτιστο μέγεθος πόρου (μικρόμετρα σε απόλυτη ή ονομαστική διήθηση) είτε ως προς το είδος (πτυχωτό, melt blown ή string wound), σε οποιοδήποτε υγρό.