Μικροβιοκρατή Φίλτρα

Η Πνοή Εργαστηρίου, επίσημος αντιπρόσωπος των οίκων Parker domnick hunter, 3M & Amazon Filters, αναλαμβάνει την εφαρμογή μικροβιοκρατών φίλτρων μεμβράνης στις βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών και Φαρμάκων. Οι προτάσεις αποτελούνται από φίλτρα πιστοποιημένης κατακράτησης των οργανισμών ενδιαφέροντος, οι οποίοι διαφέρουν κατά περίπτωση.

Μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι ο σχεδιασμός των διαδικασιών CIP και ελέγχου ακεραιότητας των φίλτρων είτε με ιδιόκτητο εξοπλισμό είτε με την προμήθεια πάγιων οργάνων από μεριάς του χρήστη.

Έχοντας πλήρη αντίληψη των διαδικασιών υγιεινού τύπου, και τις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας, η Πνοή Εργαστηρίου προσφέρει:

  • Αποστειρωτικά Φίλτρα Υγρών

  • Αποστειρωτικά Φίλτρα Αέρα & Αερίων

  • Ανοξείδωτους υποδοχείς με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα

  • Φίλτρα φαρμακευτικού τύπου

  • Μεμονωμένες προτάσεις φίλτρων ανάλογα με την εφαρμογή

Φίλτρα Cartridges

Τα φίλτρα φυσιγγίων – cartridges διατίθεται σε μήκη από 5″ εώς 30″, με όλα τα συνήθη κουμπώματα υγιεινού τύπου όπως Code 7: 226 O-Ring, Code 8: 222 O-Ring, Code 3: 222 O-Ring κ.α.

Τύπος Μεμβράνης

Τα μικροβιοκρατή φίλτρα είναι κατασκευασμένα από μεμβράνη απόλυτης κατακράτησης PES, PTFE, PVDF ή Nylon N66 και ελέγχονται με τεστ ακεραιότητας.

Φίλτρα Κάψουλας

Αναλώσιμα φίλτρα μιας χρήσης σε μορφή αποστειρώσιμης κάψουλας. Διατίθενται με κουμπώματα υγιεινού τύπου Tri Clamp αλλά και με ακροφύσια hose barb.

Parker domnick hunter filters
sanitary housing food and beverage

Ανοξείδωτοι Υποδοχείς 316L

Η Πνοή Εργαηστηρίου πέρα από αναλώσιμα φίλτρα, προμηθεύει με ανοξείδωτους υποδοχείς φίλτρων για όλες τις εφαρμογές αποστείρωσης / διήθησης. Οι υποδοχείς είναι κατάλληλοι και πιστοποιημένοι για την χρήση την οποία προορίζονται.

Εξατομίκευση

Ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση, προτείνουμε τον κατάλληλο υποδοχέα. Η εφαρμογή θα καθορίσει το στίλβωμα του υποδοχέα (λ.χ. 0,4 Ra για υποδοχείς Φαρμακευτικού τύπου ή 0,8 Ra για υποδοχείς Τροφίμων & Ποτών), την παρουσία ή απουσία μανόμετρων, τις συνδέσεις του υποδοχέα και την δυνατότητα διεξαγωγής τεστ ακεραιότητας

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών, μπορείτε να είστε σίγουροι για την σωστή χρήση αποστειρωτικών φίλτρων μεμβράνης. Πιο συγκεκριμένα, η εταρεία μας διαθέτει:

  • ιδιόκτητο εξοπλισμό ελέγχου ακεραιότητας των φίλτρων μεμβράνης για φίλτρα υγρών και αερίων
  • ιδιόκτητες συσκευές κοκομετρίας του οίκου PSS Entegris, τεχνικών SPOS (Counter) και DLS με τα οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε και να αξιολογήσουμε το εκάστοτε σημείο διήθησης
  • τακτική επικοινωνία με το τμήμα TSG – Technical Support Group του οίκου Parker. Το τμήμα TSG είναι μια ολοκληρωμένη εργαστηριακή μονάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποκλειστικό αντικείμενο την υποστήριξη πελατών σχετικά με την εφαρμογή αποστειρωτικών και σωματιδιακών φίλτρων.

Συνολική προστασία

Η σωστή επιλογή φίλτρων μεμβράνης και η προστασία αυτών μπορεί να κάνει την διαφορά σε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία. Η αντιμετώπιση των διαφορετικών σταδίων διήθησης ως ανεξάρτητες λειτουργικές μονάδες, φέρνει ισσοροπία, χρόνο ζωής και εξασφάλιση ποιότητας στην αποστείρωση των προϊόντων. Η χρήση αποστειρωτικών φίλτρων, χωρίς την κατάλληλη προστασία θα ήταν αντιοικονομική, ενώ χωρίς τον τακτικό και συχνό έλεγχο ακεραιότητας η βιομηχανία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εαν τα φίλτρα προσφέρουν την αναμενόμενη λειτουργία. Η εταιρεία μας μπορεί να σας συμβουλέψει για τον κατάλληλο συνδυασμό φίλτρων βάθους, ή φίλτρων χαρτιού / lenticular modules για την προστασία των τελικών, αποστειρωτικών φίλτρων.