Συστοιχίες Διήθησης

Για την διήθηση του νερού και την μικροβιολογική του ανάλυση απαιτείται η χρήση συσκευής διήθησης. Η Pall διαθέτει της νέας γενιάς συστοιχία διήθησης(manifold) 3 θέσεων η οποία με τον επαναστατικό της σχεδιασμό επιτρέπει την  χρήση είτε πλαστικών αποστειρώσιμων χωνιών, είτε αποστειρωμένων πλαστικών χωνιών μίας χρήσης. Τα πλεονεκτήματα της συστοιχίας Pall την καθιστούν την κορυφαία συσκευή διήθησης.

  • Με την προσθήκη ενός συζευκτήρα η συστοιχία μπορεί να συνδεθεί με μια δεύτερη συστοιχία και να γίνει 6 θέσεων με την χρήση μίας αντλίας κενού.
  • Είναι σχεδιασμένη να ελαττώνει το κίνδυνο επιμολύνσεως των δειγμάτων με βαλβίδες τοποθετημένες μπροστά, χωρίς o-rings ώστε ο καθαρισμός της να είναι ιδιαίτερα εύκολος και ταχύς.
  • Η συντήρησή της περιλαμβάνει αντικαταστάσιμα o- rings και μπορεί να καθαριστεί με 70% IPA, 5% Hypochlorite or 30% Hydrogen Peroxide
  • Πλήρως αποστειρώσιμη σε κλίβανο υγρής αποστείρωσης

Η Pall επίσης διαθέτει και συσκευή διήθησης μίας θέσης  είτε για εργαστήρια, είτε για on site αναλύσεις καθώς η συσκευή διαθέτει και περισταλτική αντλία και συνδυαζόμενα με το εξαιρετικά μικρό μέγεθος της, επιτρέπει την χρησιμοποίησή της σε εργαστήρια, καράβια κλπ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;