Θάλαμοι νηματικής ροής

Για την ορθή παρασκευή θρεπτικών υποστρωμάτων αλλά και τις μικροβιολογικές αναλύσεις απαιτείται η χρήση laminar flow ή αλλιώς θάλαμος νηματικής ροής. Οι θάλαμοι εξασφαλίζουν την προστασία των δειγμάτων από την επιμόλυνση από το περιβάλλον καθώς διαθέτουν φίλτρα HEPA H14.

Η ροή του αέρα μπορεί να είναι οριζόντια ή κάθετη.

Στην οριζόντια ροή, ο αέρας προέρχεται από το πίσω μέρος του θαλάμου και διαχέεται οριζόντια στο εσωτερικό του θαλάμου.

Στην κάθετη ροή ο αέρας προέρχεται από το πάνω μέρος του θαλάμου και διαχέεται στο εσωτερικό του θαλάμου.

Προμηθευτές:

  • TELSTAR
  • LABCONDO
  • Thermo Scientific

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;