Προετοιμασία θρεπτικών

Η Πνοή Εργαστηρίου διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την διαδικασία προετοιμάσεως των θρεπτικών υποστρωμάτων για τις μικροβιολογικές αναλύσεις.

  • Μαγνητικούς θερμαινόμενους αναδευτήρες για την ομογενοποίηση και θέρμανση άγαρ
  • Διαμοιραστές θρεπτικών για την πλήρωση τρυβλίων με αγαρ
  • Πιπέτες σταθερού και μεταβλητού όγκου, πλήρως αποστειρώσιμες και εύρους 0.1μl-10ml
  • Περισταλτικές αντλίες για την διαμοίραση άγαρ 99μl-99L
  • Κλίβανους υγρής αποστείρωσης για την αποστείρωση θρεπτικών υποστρωμάτων και υλικών
  • Αυτόματους παρασκευαστές θρεπτικών

Προμηθευτές:

  • VWR
  • Brand GmbH
  • Binder
  • IKA

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;