Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία αέρα παίζει κριτικό ρόλο στην βιομηχανία τροφίμων/καλλυντικών/φαρμάκων καθώς καθορίζει την καθαρότητα και ασφάλεια του τελικού προϊόντος. H VWR μπορεί να διαθέσει στις βιομηχανίες δειγματολήπτη αέρα είτε μίας είτε 2 κεφαλών ο οποίος με την χρήση τρυβλίων με θρεπτικό υπόστρωμα, μπορεί να αποτυπώσει την ποιότητα του αέρα στο περιβάλλον μέτρησης.

Η δειγματοληψία επίσης των επιφανειών στην βιομηχανία είναι πολύ σημαντική καθώς έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο είτε άμεσα, είτε έμμεσα.

Η δειγματοληψία νερού η οποία είναι κριτικής σημασίας να είναι ασφαλής για την μικροβιολογική ανάλυση του νερού, επιτυγχάνεται με την χρήση αποστειρωμένων φιαλών δειγματοληψίας νερού οι οποίες δύναται να περιέχουν θειοθεικό νάτριο για την αναστολή της δράσης του χλωρίου.

Η δειγματοληψία υγρών όπως γάλα, χυμοί, μπίρας κλπ. μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση αποστειρωμένων περιεκτών διαφόρων χωρητικοτήτων.

  • Δειγματολήπτες Αέρα – φίλτρα
  • Περιέκτες: Δοχεία, Φιάλες & σακούλες
  • Swabs, Spatulas, Spoons & Telescopic Rods

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;