Υπηρεσίες από την Πνοή Εργαστηρίου

Integrity Test

Έλεγχος ακεραιότητας αποστειρωτικών φίλτρων μεμβράνης, υγρών & αερίων, με τα ιδιόκτητα όργανα ελέγχου του οίκου Parker.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κοκομετρία

Μετρήσεις κοκομετρίας σωματιδίων, μεγέθους από 0,2 έως 400 μm, με ιδιόκτητο εξοπλισμό SPOS Counter & DLS, του οίκου PSS Entegris.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πιλοτικό σύστημα φίλτρων

Πιλοτικό σύστημα διήθησης φίλτρων μεμβράνης, με ανοξείδωτους υποδοχείς με όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία όργανα.

Επικοινωνήστε μαζί μας