Έλεγχος Ποιότητας Πεπιεσμένου Aέρα – ISO8573-1

Έλεγχος της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα - CS Instruments

Μετρήσεις ποιότητας και ταυτοποίησης αέρα σύμφωνα με τις κλάσεις όπως αυτές ορίζονται στο ISO8573-1. Ο εξοπλισμός είναι βαθμονομημένος και κατάλληλος για μετρήσεις σε βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών, Φαρμακοβιομηχανίες και Βαριές Βιομηχανίες που περιλαμβάνουν ειδικές βαφές, μεταφορά σκόνης, τσιμεντοβιομηχανίες κ.α.

Ολοκληρωμένες μετρήσεις ποιότητας πεπιεσμένου αέρα

  • Μετρήσεις κατανομής σωματιδίων μεγέθους από 0,1 μm
  • Μετρήσεις συγκέντρωσης λαδιού από 0,01 έως 5000 mg/m3
  • Μετρήσεις σημείου δρόσου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε σχετικά με την διεξαγωγή μετρήσεων ποιότητας πεπιεσμένου αέρα.