ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: PARKER HANNIFIN, AVANTOR, IKA

Βιοαντιδραστήρες

Βιοαντιδραστήρες, ομογενοποιητές, αναδευτήρες, συστήματα άλεσης & γαλακτωματοποιητές, για επεξεργασία φαρμακευτικών, καλλυντικών και βιοφαρμακευτικών ουσιών.

Συστήματα TFF

Ολοκληρωμένες πλατφόρμες επιφανειακής διήθησης TFF, του οίκου Parker. που ενσωματώνουν αντλίες, φίλτρα, συστοιχίες και αισθητήρες μιας χρήσης, για διήθηση και διανομή υγρών.

Περισταλτικές Αντλίες

Περισταλτικές αντλίες του οίκου Masterflex, τύπου Ismatec, L/S, I/P, B/T.

Η Masterflex διαθέτει περίσσότερες από 10,000 επιλογές διαμμόρφωσης αντλίων και σωλήνων, κατάλληλες για τα στάδια Έρευνας και Ανάπτυξης, έως και την παραγωγή.

Σχεδιασμένες για μεγάλη διάρκεια ζωής, παρέχουν ανώτερη ακρίβεια και επαναληψιμότητα.

Single use solutions

Υλοποιήσεις μιας χρήσης, για παραγωγή φαρμακευτικών και βιοφαρμακευτικών ουσιών. Οι επιλογές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • σωλήνες σιλικόνης
  • συνδετικά εξαρτήματα
  • φίλτρα
  • αισθητήρες με πιστοποιητικό απολύμανσης
  • δοχεία, σακούλες
  • εξοπλισμό διαχείρησης υγρών