Ποιοί είμαστε;

Η Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2004 και σήμερα έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές εργαστηριακών και βιομηχανικών συσκευών και αναλωσίμων στη χώρα. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είναι τόσο ιδιωτικοί όσο και δημόσιοι και ειδικότερα: Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών,Πετροχημικές βιομηχανίες,Φαρμακοβιομηχανίες, δημοτικά και αποχετευτικά δίκτυα,Χημικές Βιομηχανίες, Ιδιωτικά εργαστήρια, Εργαστήρια IVF, Τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας Πανεπιστημίων και Έρευνας,Ινστιτούτα και βιομηχανικά εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης ελέγχου ποιότητας, καθώς και διαδικασίες παραγωγής.