Ολοκληρωμένα μετρητικά συστήματα

Ο πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται από τις περισσότερς βιομηχανίες γύρω μας. Στην πιο απλή του μορφή, κάθε βιομηχανία διαθέτει έναν ή περισσότερους αεροσυμπιεστές, ξηραντή για την αφαίρεση υγρασίας, και μια συστοιχία φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων / λαδιών. Κάθε εφαρμογή έχει διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας πεπιεσμένου αέρα.

ISO 8573

Η ποιότητα του πεπιεσμένου αέρα προσδιορίζεται από το ISO8573. Ο πίνακας ISO8573-1:2010 προσδιορίζει τον αέρα ανάλογα με την ποσότητα / μέγεθος των:

  1. Σωματίδια
  2. Σημείο Δρόσου
  3. Ατμοί λαδιού

Με τα μετρητικά συστήματα της CS Instruments GmbH, μπορείτε να έχετε πλήρη εικόνα των παραμέτρων που σας αφορούν.

Αισθητήρες πεπιεσμένου αέρα

Η Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε., μπορεί να σας προμηθεύσει με όλους τους απαραίτητους αισθητήρες ποιότητας πεπιεσμένου αέρα, καθώς και με συστήματα προβολής και καταγραφής δεδομένων. Πέρα από την ταυτοποίηση του αέρα ως προς το ISO8573, μετρούνται ακόμα παροχή, καταναλώσεις & απώλειες πεπιεσμένου αέρα.