ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: AVANTOR, PALL, OMEGA, OXFORD NANOPORE, QUANTABIO, CYANAGEN

Για τους κλάδους των βιοεπιστημών, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε όλες τις απαραίτητες συσκευές και αναλώσιμα για το εργαστήριο. Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη διαχείρηση των δειγμάτων, καθαρισμό και προετοιμασία, πιστοποιημένα πλαστικά αναλώσιμα, κυκλοποιητές PCR & qPCR, καθώς και αντιδραστήρια.

Διατίθεται ακόμα συσκευές μέτρησης κυττάρων (Cell Counters), μέτρησης DNA, απομόνωση και καθαρισμό πρωτεϊνών, βιοαντιδραστήρες καθώς και εργαστηριακά συστήματα TFF.

Τέλος, η γκάμα μας ολοκληρώνεται με τις συσκευές NGS – Next Generation Sequencing του βρετανικού οίκου Oxford Nanopore, οι οποίες μπορούν να διαβάσουν βάσεις από πολύ μικρού μέχρι πολύ μεγάλου μεγέθους >4Mb.

Εξοπλισμός εργαστηρίων βιοεπιστημών

Με μια ματιά, στην Πνοή Εργαστηρίου μπορείτε να απευθυνθείτε για:

  • Κυκλοποιητές PCR & qPCR
  • Πιστοποιημένα πλαστικά tubes, 96 wells, dishes
  • Αντιδραστήρια PCR
  • Καθαρισμό και προετοιμασία δειγμάτων
  • Εργαστηριακές συσκευές επιφανειακής διήθησης TFF
  • Καταμέτρηση κυττάρων
  • Μέτρηση όγκου DNA / RNA
  • Συσκευές και αντιδραστήρια για ηλεκτροφόρηση & Western blotting
  • Συσκευές Next Generation Sequencing