ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: PARKER HANNIFIN

Επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα ISO8573

Ολοκληρωμένη γκάμα επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα που περιλαμβάνει:

  • Ξηραντές ψυκτικού τύπου, SPS, PSE
  • Ξηραντές προσρόφησης, K-MT, MX, MXLE, HDK
  • Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα, Oil-X Performance
  • Πιστοποιημένα συστήματα επεξεργασίας αερα oil-free Parker, OVR
  • Πιστοποιημένα συμπαγή συστήματα συνολικής επεξεργασίας αέρα για Τρόφιμα & Ποτά, Φαρμακοβιομηχανίες: CDAS, OFAS, FBP

Διασφάλιση ποιότητας CO2

Συστήματα κλειστού τύπου Parker PCO2, για τον καθαρισμό του αερίου διοξειδίου του άνθρακα που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες αναψυκτικών σύμφωνα με το ISBT – international society of beverage technologists.

Χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες βιομηχανίες παραγωγής και εμφιάλωσης αναψυκτικών.

Παραγωγή Αζώτου

Οι γεννήτριες αζώτου Parker NITROSource & NITROSource Compact αποτελούν την πιο αξιόπιστη λύση παραγωγής αζώτου με περισσότερες από 20,000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως.

Οι γεννήτριες NITROSource, αξιοποιούν την μέθοδο εναλλαγής πίεσεων ρητίνης για την προσρόφηση του οξυγόνου. Οι γεννήτριες φέρουν δικό τους ελεγκτή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία τους. Τα εσωτερικά συστήματα ασφαλείας εξασφαλίζουν αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία σε όλες τις συνθήκες.

Στην Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε. μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα, παραγωγής και αποθήκευσης αζώτου, ώστε να έχετε μια λύση με το κλειδί στο χέρι. Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν αεροσυμπιεστή, ξηραντή, τα απαραίτητα φίλτρα για την προστασία της γεννήτριας, και φυσικά γεννήτρια αζώτου με τα απαραίτητα αεροφυλάκια. Η διαστασιολόγηση των μηχανημάτων, και το επιθυμητό ποσοστό περιεκτικότητας οξυγόνου, καθορίζονται ανάλογα με τις πραγματικές σας ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας, για το δικό σας project.

Οι γεννήτριες Parker NITROSource φέρουν ξεχωριστό πιστοποιητικό καταλληλότητας τροφίμων Ε941 από ανεξάρτητο βρετανικό εργαστήριο.