ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: AVANTOR, IKA, PALL, ENTEGRIS PSS, OMEGA, PALINTEST, BRAND GMBH, BINDER

Εξοπλισμός Μικροβιολογίας

Με μεγάλη εμπειρία στον χώρο μικροβιολογικών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου σε Τρόφιμα & Ποτά και Φαρμακοβιομηχανίες, είμαστε σε θέση να σας προμηθεύσουμε με όλες τις απαραίτητες συσκευές και αναλώσιμα που χρειάζονται οι καθημερινές σας αναλύσεις.

 • Μεμβράνες μικροβιολογίας με αυτόματους διανεμητές
 • Χωνιά και συστοιχίες διήθησης
 • Αντλίες κενού, με πιστόνια ή περισταλτικές
 • Συσκευές διήθησης μονής θέσης με ενσωματωμένη αντλία
 • Θρεπτικά υποστρώματα σε σκόνη, άγαρ
 • Έτοιμα θρεπτικά σε αμπούλες, μπουκάλια & τρυβλία
 • Προετοιμασία θρεπτικών
 • Φιάλες δειγματοληψίας νερού
 • Περιέκτες & σακούλες δειγματοληψίας τροφίμων
 • Ομογενοποιητές και αυτόματη αραίωση δειγμάτων

Αναλώσιμα Χρωματογραφίας

Για τις ιδιαίτερες ανάγκες της Υγρής & Αέριας Χρωματογραφίας, σας προμηθεύουμε με ένα εύρος συσκευών και αναλωσίμων, όπως:

 • Φίλτρα σύριγγος Pall
 • Στήλες Avantor ACE, Thermo, Merck
 • Καθαρισμός & προετοιμασία δειγμάτων
 • Μεμβράνες διήθησης διαλυτών Pall
 • Ειδικά δοχεία διαλυτών με καπάκια διανομής
 • Γεννήτριες αερίων Parker

Όργανα μέτρησης

Η Πνοή Εργαστηρίου μπορεί να σας προμηθεύσει με ένα εύρος οργάνων για να πραγματοποιήσετε μετρήσεις οποιοδήποτε παραμέτρων χρειαστείτε. Ο εξοπλισμός μας περιλαμβάνει:

 • Μετρήσεις BOD, COD, pH, ιξώδους
 • Όργανα ηλεκτροχημείας
 • Ζυγοί ακριβείας
 • Χρωματόμετρα
 • Φωτόμετρα
 • Μαγνητικοί αναδευτήρες, και αναδευτήρες ράβδου
 • Μετρήσεις κατανομής σωματιδίων – κοκομετρία και Zeta potential, PSS Entegris

Συσκευές & Μηχανήματα

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες με τους προμηθευτές μας και η εμπειρία μας στο ελληνικό εργαστηριακό χώρο, μας καθιστά ικανούς να προμηθεύοσυμε και να υποστηρίξουμε ένα εύρος συσκευών και περιφερειακού εξοπλισμού.

 • Συστήματα υπερκάθαρου νερού, VWR
 • Κλίβανοι, Binder
 • Πιπέτες, Brand GmbΗ
 • Ψυγειο-καταψύκτες
 • Θάλαμοι νηματικής ροής
 • Μικροσκόπια
 • Λουτρά υπερήχων
 • Διανεμητές υγρών
 • Αυτόματοι τιτλοδότες