Παραγωγή αζώτου με τις κορυφαίες γεννήτριες αζώτου Parker NITROSource & NITROSource Compact.

Η ανάγκη για αζώτο σε βιομηχανικές εφαρμογές είναι κρίσιμη, και η σειρά των γεννητριών αζώτου της Parker παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την πείρα της Parker στον χώρο, θέτει αυτές τις γεννήτριες στο επίκεντρο των απαιτήσεων των βιομηχανιών.

Η Τεχνολογία των Γεννητριών Αζώτου Ρητίνης Parker

Οι γεννήτριες αζώτου Parker βασίζονται σε προηγμένες μεθόδους παραγωγής με χρήση ρητίνης διαχωρισμού, που επιτρέπει την παραγωγή αζώτου υψηλής καθαρότητας. Αυτό είναι ουσιώδες για εφαρμογές όπως:

  • δημιουργία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP)
  • η αποθήκευση τροφίμων και ποτών, καθώς και
  • η χρήση στη χημική βιομηχανία.

Ξηραντές Πεπιεσμένου Αέρα της Parker: Απαραίτητος Σύντροφος στις Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών και Χημικές Βιομηχανίες

Η παραγωγή αζώτου δεν είναι αποτελεσματική χωρίς τη σωστή επεξεργασία του αέρα. Εδώ εμφανίζονται οι ξηραντές πεπιεσμένου αέρα της Parker ως ουσιώδες μέρος του συνολικού συστήματος. Αυτοί οι ξηραντές απομακρύνουν την υγρασία από τον πεπιεσμένο αέρα, βελτιώνοντας την απόδοση των βιομηχανικών γεννητριών αζώτου. Ειδικά στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, όπου η ακρίβεια και η καθαρότητα είναι θεμελιώδεις, η χρήση αυτών των ξηραντών είναι απαραίτητη.

Πνοή Εργαστηρίου & Parker: Εξειδικευμένες Λύσεις για Αναλύσεις & Έρευνα

Ενώ οι βιομηχανικές γεννήτριες αζώτου ρητίνης και οι ξηραντές πεπιεσμένου αέρα της Parker εξυπηρετούν τις βιομηχανίες, η εταιρεία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Με την Πνοή Εργαστηρίου, η Parker προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για εργαστηριακές ανάγκες. Από την παροχή αζώτου σε ελεγχόμενες συνθήκες μέχρι την υποστήριξη αναλύσεων και ερευνητικών εργασιών, η Πνοή Εργαστηρίου προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις που προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη.

Συνοψίζοντας, οι βιομηχανικές γεννήτριες αζώτου ρητίνης της Parker, μαζί με τους ξηραντές πεπιεσμένου αέρα και την Πνοή Εργαστηρίου, αποτελούν μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση για τις ανάγκες των βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών και Χημικών. Η τεχνολογία της Parker είναι πάντα στην πρωτοπορία, παρέχοντας αποτελεσματικές και αειφόρες λύσεις για τον βιομηχανικό κόσμο.

Πιστοποιητικό αζώτου τροφίμων – Ε941

Οι γεννήτριες αζώτου τύπου NITROSource & NITROSource Compact του οίκου Parker, έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο Βρετανικό εργαστήριο, το οποίο πιστοποιεί ότι το παραγόμενο αέριο άζωτο, πληρεί τις προδιαγραφές που θέτονται από οδηγία EC 231/2012 E941.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό εδώ.

Parker nitrosource

Parker nitrosource

Για μεγαλύτερες παροχές

Parker nitrosource compact

Parker NITROSource Compact

Για μικρότερες παροχές